Polityka Prywatności


  polityka Prywatności została stworzona z szacunku dla prywatności każdego użytkownika Twierdzy Insimilion, zwanej dalej Serwisem. Czytając, przeglądając czy w jakikolwiek inny sposób korzystając z Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

  Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób korzystającą z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zawarta na tej stronie.

  Wszelkie wprowadzone zmiany nigdy nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Serwisu.

  Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj Serwisu i nie prenumeruj elektronicznego biuletynu Serwisu (Newsletter).

  Dane osobowe

  W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te dotyczą zazwyczaj wyłącznie adresu e-mail. W przypadku formularzy związanych z posiadaniem i użytkowaniem konta założonego w Serwisie, możesz być poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

  Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

  Subskrypcja bezpłatnego biuletynu

  Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu, zwanego dalej Newsletterem, może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszym jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w formularzu rejestracji. Drugim jest wyrażenie tej zgody w formularzu edycji profilu, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu w Serwisie. W tym samym formularzu można również zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

  Do zaprenumerowania Newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który będzie on wysyłany.

  Niezapowiedziane wiadomości

  Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. zmiany, wewnętrzne wydarzenia), nowości związane z jego tematyką oraz wszelkie komercyjne i niekomercyjne listy, które wysyłane są w wyniku współpracy Serwisu z podmiotami zewnętrznymi.

  Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

  Jawne dane osobowe

  Dane osobowe podane przy okazji ich wysyłania za pomocą formularzy zawartych w Serwisie mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane, chyba że obok formularza napisano inaczej. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

  Cookies (Ciasteczka)

  Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

  Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

  Partnerzy i inne podmioty

  Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w e-mailach.

  Kontakt

  W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem: kontakt@insimilion.pl